Per poder participar en el procés de selecció, les sol·licituds es poden presentar del 24 de gener fins al 20 de febrer, ambdós dies inclosos.

L’Ajuntament de Masquefa informa que s’ha obert la convocatòria per a la contractació d’una plaça de tècnic/a mig de promoció econòmica, grup A2, com a personal funcionari interí per a l’execució d’un programa de caràcter temporal amb una durada màxima de tres anys.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 20 de febrer, i tant les bases, com els requisits i tota la informació es poden consultar en aquest enllaç. La previsió d’inici del nomenament és a mitjan mes de març.

Alhora, les persones aspirants aprovades que constitueixin la borsa de treball podran ser nomenades per cobrir determinades necessitats temporals de les places de tècnic/a mig de promoció econòmica de la plantilla.