Ja pots sol•licitar o renovar el certificat digital idCAT al CTC de Masquefa (avinguda Catalunya 58-62 / 93 772 78 28).

El certifica idCAT és la identitat digital dels ciutadans, un identificador digital que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans.

Amb l’idCAT es poden fer més de cent tràmits i gestions on line davant les administracions amb tota la seguretat jurídica i tècnica. Així, per exemple, es pot fer la Declaració d’Hisenda, aconseguir un Informe de Vida Laboral de la Seguretat Social, o pagar tributs, entre molts altres tràmits. (Consulta’ls a www.idcat.net).

L’idCAT es pot demanar mitjançant la pàgina web www.idcat.net. Després, veniu al CTC amb el formulari i una fotocòpia compulsada del DNI i us validarem la sol•licitud. Podeu venir els dimarts i dimecres, de 10 del matí a 1 del migdia, i de 5 a 8 de la tarda. Al CTC també us podem compulsar la fotocòpia del DNI.