Nombroses persones han utilitzat el servei de consulta i préstec interbibliotecari que fa uns dies ha estrenat la Biblioteca de Masquefa. Mitjançant aquest servei els usuaris poden consultar i demanar en préstec els fons de les Biblioteques de la Xarxa Barcelona.
 
A la biblioteca els usuaris hi troben un ordinador que poden usar per consultar el catàleg col·lectiu de les biblioteques de la xarxa. Mitjançant aquest catàleg es pot sol·licitar en préstec el material que l’usuari necessita. El bibliobús Montserrat s’encarrega de portar-li el material.