L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, 17 de desembre, el darrer Ple Municipal ordinari de l’any. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93). L’acte està obert a tots els masquefins i serà retransmès, en directe, per Ràdio Masquefa (a través del seu dial: 91.6 FM, per Internet a la seva pàgina web, i al seu canal de YouTube).

Ordre del dia

1. Aprovació actes ple sessions anteriors:
– Acta sessió extraordinària del ple de 23 de novembre de 2015.
2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’ Alcaldia.
3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació

4. Aprovació provisional, si s’escau, de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics per al pagament de l’impost sobre béns immobles, a persones majors de 65 anys, pensionistes, famílies monoparentals i aturats de llarga durada.
5. Aprovació, si s’escau, del reglament intern de les normes de funcionament del comitè de seguretat i salut de l’Ajuntament de Masquefa.

Àrea del Territori i Sostenibilitat

6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la CUP de Masquefa per tal de que l’Ajuntament de Masquefa deixi de fer servir qualsevol herbicida que contingui Glifosat i també d’altres pesticides i herbicides de síntesi en qualsevol lloc del terme municipal i ho substitueixi per tècniques de lluita biològica respectuoses amb el medi i d’altres pràctiques i tècniques alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc per a la salut.

Àrea d’Atenció a les Persones

7. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Pla Local de Joventut de la Generalitat de Catalunya, durant l’exercici 2016.

Altres

8. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.
9. Assumptes tràmit.
10. Mocions, precs i preguntes.