L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, 18 de febrer, el Ple Municipal ordinari. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

L’acte està obert a tots els masquefins i serà retransmès, en directe, per Ràdio Masquefa (a través del seu dial: 91.6 FM, per Internet a la seva pàgina web, i al seu canal de YouTube). També el podeu seguir en directe pel Twitter @AjMasquefa gràcies a l’app Periscope, on podeu fer comentaris mentre es desenvolupa el plenari.

Ordre del dia

1. Aprovació actes ple sessions anteriors:
– Acta sessió ordinària del ple de 28 de gener de 2016.
2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’ Alcaldia.
3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació

4. Assabentat al ple de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – Coordinació Financera amb les entitats locals, d’avaluació trimestral del compliment d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera pel quart trimestre de l’exercici 2015.
5. Modificació, si s’escau, de la periodicitat de les sessions del ple ordinari.
6. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al manteniment de la qualitat del servei públic de l’oficina de correus de Masquefa.

Àrea del Territori i Sostenibilitat

7. Pròrroga i aprovació, si s’escau, de l’addenda 2016 al conveni de col•laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Masquefa pel manteniment del CRARC.

Altres

8. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.
9. Assumptes tràmit.
10. Mocions, precs i preguntes.