L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 22, la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes de gener. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93), i serà retransmesa en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa.

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de Ple de sessions anteriors:
– Acta de la sessió extraordinària del Ple de 24 de novembre de 2014.

2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’ Alcaldia.

3. Despatx Alcaldia.

Àrea de Serveis Personals

4. Aprovació, si s’escau, de la moció en matèria de pobresa energètica.

Àrea de Governació Interior i Serveis Sectorials

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació d’estatuts del Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació d’Igualada.

6. Aprovació, si s’escau, de la modificació d’estatuts del Consorci Localret.

7. Donar compte al Ple de l’acord adoptat per la JGL del 29/12/2014 sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’Ajuntament de Masquefa pel manteniment del CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya).

Altres

8. Assabentat dels assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

9. Assumptes tràmit.

10. Mocions, precs i preguntes.