L’Ajuntament de Masquefa celebrarà dilluns que ve, dia 8 de juny, una sessió extraordinària del Ple Municipal. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala de Plens.

Ordre del dia

-Aprovació, si s’escau, del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Masquefa, amb dues seccions, activitats i incompatibilitats i béns patrimonials i els models per formular les declaracions.