Fins al dia 1 de juliol es poden fer les inscripcions per participar en els dos nous cursos per a l’obtenció del carnet de conducció de carretons elevadors organitzats per l’Ajuntament amb la col•laboració de l’empresa ACEMAR –Grup Gamma. Les inscripcions es poden fer a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/Crehueta, 33) de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia. Per poder rebre aquesta formació cal ser major de 18 anys.

Els cursos s’impartiran el 12 de juliol i aniran a càrrec de l’empresa especialitzada Prevengrup, Prevenció Integral SL. Es farà un curs al matí i un altre a la tarda. Cada curs té una durada de 6 hores i combina la formació teòrica amb la pràctica. El cost dels cursos és de 120 euros.
Els alumnes que aprovin aquesta formació obtindran el carnet acreditatiu per a la conducció de carretons elevadors, una formació que és cada vegada més demanada per les empreses.