El local social de Dusfort, al costat de l’Ajuntament de Calonge de Segarra, acollirà el divendres 18 de maig, a les 10 del matí, una jornada sobre la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització nitrogenada en zones vulnerables.

Els titulars d’explotacions agràries sense ramaderia han de portar un llibre de gestió dels fertilitzants nitrogenats quan la seva superfície superi les 50 hectàrees de secà en zona vulnerable (ZV), les 25 hectàrees de regadiu en ZV, les 5 hectàrees d’horta, flors o planta ornamental en ZV, i 1 hectàrea de cultius en hivernacle en ZV. Aquest llibre forma part dels requisits legals de gestió que els sol·licitants de la DUN han de seguir a efectes de compliment de la condicionalitat.

Continguts
La jornada inclourà els continguts següents:

-La correcta fertilització nitrogenada

-Documentar la gestió de la fertilització (traçabilitat)

-Conceptes bàsics de la fertilització nitrogenada. Decret 136/2009.
. Zona vulnerable
. Dosis aplicació
. Períodes d’aplicació i excepcions
. Terminis d’incorporació al sòl
. Registre documental segons normativa

-Funcionament general de l’aplicació Llibredefer

-Funcionament del Llibre de gestió de fertilitzants nitrogenats (exemple pràctic)
. Crear un llibre
. Emplenar les dades
. Modificar les dades
. Imprimir

-Dubtes i consultes

Inscripcions
La jornada l’organitza el Servei de Producció Agrícola del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat i l’oficina comarcal de l’Anoia. Us podeu inscriure a aquesta jornada trucant al telèfon 938031985 o enviant un correu electrònic a l’adreça aanoia.daam@gencat.cat