El departament d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Anoia ha obert el termini per a presentar les sol·licituds per als ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2013-2014. El període va començar l’11 de març i finalitzarà el dia 5 d’abril.

L’objecte de les beques menjador és ajudar les famílies de la comarca de l’Anoia amb fills en edat escolar que cursin educació infantil de segon cicle, primària i secundària i que tinguin dificultats socials i/o econòmiques, als quals no correspongui la gratuïtat del servei de menjador, per tal que puguin gaudir d’un ajut que els permeti utilitzar el servei de menjador escolar.

Requisits
Per poder optar a aquests ajuts cal ser usuari del servei de menjador, cursar segon cicle d’educació infantil o ensenyaments obligatoris en centres docents sostinguts amb fons públics de la comarca de l’Anoia, i no gaudir d’ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.  Un altre requisit és tenir una renda per càpita anual no superior a 6.390 euros, d’acord amb l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples de l’any 2011), o bé una renda mensual per càpita no superior a 532 euros.

Les famílies han de presentar la seva sol·licitud al centre educatiu de l’alumne, que les traslladarà al Consell Comarcal, l’ens que s’encarrega de la gestió d’aquestes beques.

Per a més informació podeu adreçar-vos als centres educatius, al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Masquefa, situat al CTC (avinguda Catalunya, 60) o al Consell Comarcal de l’Anoia (a la plaça Sant Miquel, 5, d’Igualada).

(Consulteu els requisits per accedir als ajuts i la documentació necessària)

Trobareu tota la informació a la pàgina web del Consell Comarcal de l’Anoia (www.anoia.cat), a l’apartat Ensenyament, a la pestanya Ajuts individuals de menjador.