El Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, el CRARC de Masquefa, ha col·laborat amb l’entitat naturalista Arjub del Riu en un projecte de conservació de la tortuga de rierol a l’Illa d’Audí (Tortosa).

Aquest espai natural, declarat Reserva de Fauna Salvatge el 10 de novembre, està integrat dins el Pla d’Espais d’Interès Natural, a la Xarxa Natura 2000, i declarat Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) per la Unió Europea. Compta amb 34,5 hectàrees, de les quals un 28% constitueixen espais humits de gran interès ecològic, formant llacunes en antics cursos subsidiaris de l’Ebre. L’espai natural està situat al terme municipal de Tortosa, partida de Bítem.

L’any 2009 l’entitat naturalista l’Arjub del Riu va iniciar, amb la col·laboració del Parc Natural del Delta de l’Ebre, un projecte de gestió i seguiment de quelonis al galatxo de l’illa d’Audí, en el marc del qual s’han desenvolupat accions com l’eradicació d’espècies exòtiques, millora de l’hàbitat i restitució de fauna, com la reintroducció pilot de tortuga de rierol.

El CRARC va proporcionar al projecte 26 exemplars de tortuga de rierol, que el dia 26 de juliol van ser alliberats, i que s’afegeixen a les 19 tortugues ja existents a l’espai. Totes les tortugues van ser marcades amb un codi de senyals a la closca, així com amb una petita xapa de color groc on apareix el número de l’exemplar. Aquest darrer mètode de marcatge ha de permetre als tècnics de l’Arjub del Riu fer una identificació visual (amb binocles) de les tortugues, mentre s’assolellen. A més, a set exemplars se’ls va instal•lar un emissor, per tal que en puguin fer un seguiment telemètric.

A les femelles més grans, 5 exemplars, se’ls van fer ecografies per veure’n el grau d’ovulació. La tècnica va permetre determinar que totes les tortugues eren portadores d’ous en diferents fases de desenvolupament.

L’alliberament va comptar amb la presència i participació d’un grup d’infants i mitjans de comunicació, que van documentar l’acció.