Coneguem la tortuga mediterrània de la Serra del Montsant” és el títol d’una nova unitat didàctica dirigida als alumnes de cicle mitjà de primària elaborada pels tècnics del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC).
 
La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la direcció del Parc Natural de la Serra del Montsant i el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. El document proporciona als alumnes informació sobre les tortugues mediterrànies per desvetllar el seu interès en aquest queloni.
 
La tortuga mediterrània és una espècie de la fauna catalana en greu perill d’extinció. La seva supervivència depèn d’accions de conservació com els projectes de reintroducció.
 
Amb aquest material didàctic el CRARC dóna a conèixer alguns aspectes de la biologia i conservació d’aquest rèptil.
La tortuga és present al Parc de la Serra de Montsant des de l’any 2005, quan es va iniciar el projecte de reintroducció per portar de nou l’espècie a un entorn del qual va desaparèixer durant el Neolític. El material didàctic elaborat ha de servir per implicar activament a un dels sectors més sensibles de la societat, que en un futur tindrà la capacitat de gestionar el patrimoni natural de Catalunya. Nens i nenes d’arreu del territori català podran conèixer la tortuga del Montsant, i molt especialment els alumnes de les escoles del Priorat.
 
El CRARC porta a terme des de fa 21 anys tasques de conservació de la tortuga mediterrània en col·laboració amb institucions públiques, així com la redacció de publicacions de divulgació científicotècnica o didàctiques.
 
Algunes de les obres més destacades han estat “La tortuga mediterrània a Catalunya”, una monografia que fa un repàs en profunditat a l’ecologia, biologia i conservació de l’espècie, o el material didàctic destinat al professorat de primària titulat “La tortuga mediterrània”, de la col·lecció Fauna Nostra.