Gràcies al conveni que l’Ajuntament va signar amb la Fundació Esplai (reconeguda com a certificador oficial de Microsoft Office), el Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa ofereix des del setembre la possibilitat de fer-hi, de manera totalment gratuïta per a joves menors de 30 anys, la prova que permet obtenir el certificat oficial de Microsoft Office 2010. Aquest certificat acredita les competències digitals que es tenen en l’ús dels programes Word, Excel i Power Point, i és una formació que obre moltes portes al món laboral, ja que cada vegada és més sol·licitada per les empreses.

Des que es va posar en marxa el programa, titulat ‘Beca.MOS’, el CTT ha acollit un total de 115 exàmens, amb un elevat percentatge d’aprovats (101). En concret, 19 persones s’han examinat del programa Excel, 51 del Power Point, i 45 de Word. Bona part dels usuaris han estat alumnes que fan al CTC els cursos per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig i de Grau Superior, i alumnes dels cursos d’informàtica.

La prova encara es podrà fer fins al 30 de juny
‘Beca.MOS’ ofereix la possibilitat de fer l’examen per a l’obtenció del certificat oficial de Microsoft Office principalment als joves entre 16 i 30 anys, però també als masquefins d’altres edats que vulguin obtenir la titulació. Les persones interessades encara poden fer la prova fins al 30 de juny. Es poden examinar d’un programa o de tots tres. L’examen és gratuït per als joves entre 16 i 30 anys.

Abans de la signatura d’aquest conveni amb la Fundació Esplai, els joves masquefins havien de desplaçar-se a altres localitats per poder fer aquest prova, a més de pagar-ne el cost (150 euros).