El Centre Tecnològic Comunitari ha habilitat una zona de treball específica per als usuaris que acudeixen al centre amb el seu propi ordinador portàtil i requereixen de connexió a Internet. L’àrea, que es troba al vestíbul del CTC, està equipada amb una taula de treball ideada expressament per a portàtils i amb connexions per als equips. A l’igual que tot el CTC, aquest espai també disposa de connexió a Internet mitjançant wifi.