Representants de la Comissió d’Intermediació de l’Anoia, integrada per tècnics municipals de l’àmbit de la formació, l’ocupació i l’empresa de diversos ajuntaments de la comarca, va ser el 20 de setembre al Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa per fer un curs sobre la xarxa social Linkedln i el certificat acTIC, una titulació de la Generalitat que acredita, davant de qualsevol empresa o administració, el nivell de coneixements que es té en l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

La sessió formativa, impartida per la professora del CTC Yolanda Anguita, va permetre als tècnics conèixer amb detall dues noves eines (la xarxa Linkedln i el certificat acTIC) que ara podran oferir als seus usuaris, principalment persones que es troben en atur i busquen feina i empreses que sol·liciten personal.

La Comissió d’Intermediació de l’Anoia treballa coordinadament i comparteix experiències per millorar la formació de les persones en atur i ajudar-les a inserir-se en el mercat de treball. També s’encarrega de captar empreses que demanden personal i de coordinar les demandes laborals i les ofertes.