El Centre Tecnològic Comunitari ha introduït diverses millores a la seva pàgina web (www.ctc.masquefa.net), entre les quals destaca la creació d’un nou espai web específic per als temes relacionats amb la formació.

A aquest espai s’hi pot accedir des d’una pestanya de la mateixa pàgina web del CTC o des de www.ctc.masquefa.net/formació. S’hi pot trobar informació sobre els cursos que el centre organitza regularment i també la Guia d’oferta formativa per a persones adultes, amb la programació de tota la formació del trimestre.

A més, des d’aquest espai es poden fer les inscripcions online als cursos que estan programats. També incorpora un formulari electrònic perquè els vilatans interessats en la formació puguin fer les seves consultes online. La secció s’anirà ampliant amb tot tipus de recursos i informació relacionats amb l’àmbit de la formació.