La Generalitat ha homologat el CTC com a centre col•laborador per a poder impartir formació ocupacional adreçada especialment a persones en situació d’atur. El CTC posarà en marxa, a partir del setembre, un pla formatiu que consta de tres cursos i que té com a objectiu formar en administratiu polivalent.

Les inscripcions es podran fer a partir del mes de maig (en una data que es concretarà més endavant). Els tres cursos previstos són de Tècniques de comunicació, arxiu i atenció al públic (s’iniciarà al setembre); Informàtica, ofimàtica i internet bàsic (començarà a l’octubre), i Tècniques administratives comptables, financeres i fiscals (a partir del novembre). E

ls cursos els subvenciona la Generalitat i el Fons Social Europeu.

Per a més informació:92 772 78 28.