La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat ha concedit a l’Ajuntament de Masquefa una subvenció de 27.000 euros per al Centre Tecnològic Comunitari. Aquesta partida es destinarà a finançar part de l’activitat d’aquest centre.

El CTC va iniciar l’activitat a principi d’any amb la intenció de convertir-se en un autèntic referent en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) no només a Masquefa sinó més enllà de les seves fronteres.

L’equipament posa el seus serveis a la disposició dels ciutadans, les entitats i les empreses de Masquefa, l’Anoia i les comarques veïnes, amb l’objectiu de contribuir a eliminar l’anomenada fractura digital i garantir l’accés de tothom, sense cap discriminació, a les TIC.

A disposició de les empreses, les entitats i els vilatans
El CTC és un centre municipal de recursos on, sota el paraigües de les TIC, conviuen ciutadans, empreses i entitats. Està cridat a contribuir decisivament al desenvolupament social i econòmic de la vila.

Es tracta d’un espai d’aproximadament 1.000m² que acull quatre grans serveis:

. Masquef@ula: un espai de formació, divulgació i ús lliure de les TIC
. El Viver d’Empreses Masquef@ctiva: un espai de suport a empreses i persones emprenedores
. L’Hotel d’Entitats Masquef@ctiva: un espai de suport i desenvolupament de les entitats de la vila.
. El Servei Local d’Ocupació: que ofereix informació i assessorament per a la recerca de feina.