A partir del proper curs 2014-2015 els joves de Masquefa podran fer el nou Cicle Formatiu de Grau Mig en Sistemes microinformàtics i xarxes que s’impartirà a l’institut Guinovarda de Piera. Les preinscripcions al curs, que compta amb 30 places, s’han de fer del 13 al 23 de maig.

Aquests estudis post-obligatoris capaciten els alumnes per a instal•lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris. Les sortides que ofereix aquesta titulació permeten accedir al batxillerat, a un cicle de grau superior (superant la prova d’accés) o incorporar-se al món laboral en diversos perfils professionals: tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics, tècnic en manteniment de sistemes informàtics, tècnic de suport informàtic, tècnic de xarxes de dades, tècnic en manteniment de serveis a Internet, reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics, tècnic en vendes de TIC per a sectors industrials, comercial de microinformàtica, operador de teleassistència o operador de sistemes.

Aquest nou Cicle Formatiu de Grau Mig en Sistemes microinformàtics i xarxes tindrà una durada de 2.000 hores (1.650 en el centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Pel que fa als continguts, els alumnes es formaran en muntatge i manteniment d’equips, sistemes operatius Monollo, aplicacions ofimàtiques, sistemes operatius en xarxa, xarxes locals, seguretat informàtica, serveis en xarxa i aplicacions web, a més d’altres matèries com formació i orientació laboral, iniciativa emprenedora i anglès tècnic. L’horari del curs serà intensiu i es farà als matins.