Durant aquest mes de desembre es duen a terme arreu del país entrevistes telefòniques als ciutadans per a la seva posterior anàlisi.

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha posat en coneixement de l’Ajuntament de Masquefa que des del mes de novembre s’han iniciat els treballs de l’Enquesta de violències sexuals de Catalunya (EVSC).

L’EVSC és una enquesta integrada en el Pla estadístic de Catalunya, que es va realitzar a Catalunya per primera vegada l’any 2010. Aquesta enquesta recull les experiències de victimització de les dones de Catalunya, i complementa les dades que provenen dels registres oficials. Per aquest motiu, esdevé una eina de gran utilitat per a la planificació i avaluació de polítiques públiques en aquest camp.

Aquest estudi es realitza a través d’una enquesta telefònica a una mostra representativa de la població, d’aproximadament 10.000 dones de 16 i més anys residents a Catalunya, que també es podria realitzar a veïnes de Masquefa. L’EVSC consisteix, en relació amb la mostra de dones, en una entrevista sobre les seves experiències personals com a víctimes de la violència masclista.

Per a més informació sobre l’EVSC podeu trucar al número 012, el telèfon d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya.