El Govern de la Generalitat va aprovar, aquest dimarts, la modificació del conveni de col·laboració subscrit entre el Departament de Salut, el CatSalut i l’Ajuntament de Masquefa per finançar la construcció del nou Centre d’Assistència Primària del municipi.

Entre altres aspectes, aquesta modificació –que prèviament ja havia estat aprovada pel Ple municipal- adequa el conveni al cost real que finalment va suposar la inversió del nou CAP de Masquefa , amb 141.059,33 euros més del previst inicialment. Aquesta variació va estar motivada per la pujada que va experimentar l’IVA des del moment de l’adjudicació de l’obra fins a la seva finalització i també pel canvi en el sistema de climatització del centre sol·licitat pel CatSalut. Amb la modificació aprovada dimarts pel Govern, es garanteix que l’Ajuntament cobrarà aquests 141.059,33 euros, els únics que quedaven pendents. El Consistori, mitjançant l’empresa municipal, va avançar els diners de la inversió del CAP a la Generalitat per poder fer possible l’equipament.