Els serveis a les persones –especialment a la gent gran i les famílies amb majors dificultats- i la promoció econòmica són els dos eixos sobre els quals pivotarà el pressupost de l’Ajuntament de Masquefa per a l’any que ve, que serà de 12.323.377,27 euros. Els números municipals per al 2014 es van aprovar en el ple extraordinari celebrat aquest desembre, amb els 8 vots a favor de l’equip de govern de Convergència i Unió, les 2 abstencions de Progrés Municipal (PSC-APM) i els 2 vots contraris d’Esquerra i Força Masquefa. El representant del Partit Popular va excusar la seva absència al Ple per qüestions personals.

El pressupost preveu un important esforç inversor que exemplifica aquesta aposta per l’atenció a les persones. La inversió més destacada són els 700.000 euros que es destinaran a construir –en el local de l’antic cinema- un nou Centre de Dia amb pisos tutelats per a gent gran i persones amb dependència. També s’invertiran 70.000 euros a adequar diversos edificis municipals, bona part dels quals s’empraran en condicionar un nou Casal de la Gent Gran en l’actual consultori mèdic, una vegada el CAP obri portes durant el primer trimestre del 2014. L’atenció a aquest col·lectiu es completa amb la partida de 132.250 euros amb què es dota la Regidoria de Gent Gran.

Les aportacions a polítiques en favor de la gent gran i a Benestar Social augmentaran el 2014 en conjunt en 95.748,48 euros, 14.000 dels quals per a atendre les necessitats bàsiques de les famílies amb menys recursos.

L’aposta per les persones passa també per continuar dignificant les urbanitzacions. En aquest sentit, es preveu una partida d’1.500.000 euros per a les obres d’urbanització del Maset, una històrica assignatura pendent en un barri amb els carrers molt deteriorats i que no disposa de servei de clavegueram. L’Ajuntament obrirà un procés de consulta amb els propietaris perquè siguin ells els qui decideixen, atès l’actual moment de dificultats econòmiques, el moment més oportú per iniciar els treballs.

En l’altre gran eix del pressupost municipal, destaquen els gairebé 100.000 euros que es destinaran a programes per a la promoció econòmica, el foment de l’emprenedoria, l’ocupació i la formació, amb accions com ara potenciar les fires de la Festa del Raïm i la Festa de Sant Eloi per contribuir així a reactivar el comerç local, entre altres. A més, l’Ajuntament tornarà a impulsar plans d’ocupació, alguns amb el suport de la Diputació i altres del SOC de la Generalitat, per fomentar l’ocupació directa. Mitjançant aquests plans es podrà contractar, entre final d’aquest 2013 i principi de 2014, fins a 12 persones en situació d’atur.

També augmentaran els recursos destinats al manteniment de places i vies públiques –per adequar-los als nivells òptims- i de parcs infantils i jardins. Amb aquest increment es podrà abordar aquestes actuacions davant la impossibilitat legal de poder contractar més personal per a la Brigada.

Estabilitat financera
L’important esforç inversor a Masquefa –en un moment de retallades i immobilisme generalitzat arreu- serà possible per la situació d’estabilitat financera en què es troben les arques municipals arran del pla d’estalvi i contenció de la despesa que el govern municipal ha aplicat els darrers anys. També als recursos addicionals recurrents que el govern municipal ha aconseguit amb operacions com la de Mercadona i la revisió de la concessió del servei d’aigua i clavegueram.

L’Ajuntament, que paga els proveïdors a trenta dies, com dicta la llei, preveu tancar aquest 2013 amb un romanent de tresoreria de gairebé 2.400.000 euros i una ràtio d’endeutament per sota del 75%, fet que permet demanar crèdits sense haver de sol·licitar autorització a la Generalitat. A més, aquest any s’han pogut amortitzar anticipadament tres préstecs per valor de 182.000 euros, guanyant més marge de maniobra en la despesa ordinària per al 2014.

De cara a l’any que ve l’Ajuntament preveu concertar nous préstecs per un import total de 565.000 euros, 175.000 dels quals mitjançant un préstec de la Diputació de Barcelona a interès zero, amb un any de carència, i a retornar en deu anys. No obstant això, si es modifica la llei i ho permet, s’incorporaran diners del romanent de tresoreria per a despeses generals i no s’hauran de concertar crèdits.

En l’apartat d’ingressos, l’equip de govern torna a fer un exercici de realisme davant l’actual situació econòmica. Per exemple, preveu recaptar fins a un 67% menys en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

(Escolteu l’audio íntegre del ple)