El Punt d’Informació i Dinamització en Centres d’Ensenyament Secundari (PIDCES) de l’Ajuntament va fer el 9 d’octubre una activitat amb els alumnes de quart curs d’ESO de la SES de Masquefa per sensibilitzar-los sobre la discapacitat visual.

L’objectiu de la iniciativa era que els joves reflexionessin sobre la situació que viuen les persones que pateixen algun tipus de discapacitat visual i quines són les millores socials més significatives que s’han produït. Al mateix temps els va permetre reflexionar sobre les accions que tots podem dur a terme per facilitar i millorar la qualitat de vida de les persones discapacitades.

Els joves van poder experimentar què significava ser una persona cega o amb discapacitat visual i les problemàtiques més comunes amb què es troben (socials, urbanístiques…). Al final de la sessió es va fer un debat en què els estudiants van explicar les diferents sensacions que havien experimentat. La majoria va coincidir a expressar sensacions com ara por, desorientació, inseguretat, desconfiança o impotència davant l’existència de barreres arquitectòniques.

Als alumnes de quart d’ESO també se’ls van lliurar diferents materials relacionats amb la lectoescriptura, tècnica que usen les persones amb ceguesa, i d’altres instruments dels quals disposa aquest col•lectiu per a poder escriure.
 

Aquesta activitat s’emmarca en el programa d’accions i exposicions que al llarg d’aquest mes d’octubre estan duent a terme el PIDCES i la Zona Lliure per sensibilitzar els joves sobre tot tipus de discapacitats (visual, mobilitat reduïda, discapacitat visual, sordesa…).