L’Ajuntament va aprovar, en el Ple Municipal ordinari celebrat el 9 d’octubre, el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Masquefa, amb l’objectiu d’aplicar en el municipi mesures concretes d’estalvi i eficiència energètica que permetin lluitar contra l’escalfament global i el canvi climàtic. Aquest document és resultat de l’adhesió de l’Ajuntament –aprovada ja l’abril de 2013- al denominat Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa de la Unió Europea contra el canvi climàtic i a favor de l’estalvi i l’eficiència energètica.

Amb la signatura del Pacte, Masquefa es compromet a rebaixar les emissions de CO2 en més d’un 20% abans de l’any 2020. Ara, el PAES recull les mesures per aconseguir-ho. El document fa un inventari de les emissions de CO2 del municipi i defineix les actuacions necessàries per rebaixar el consum d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Actualment Masquefa ja es troba molt a prop d’aquest 20% i l’objectiu és aconseguir incrementar la xifra. Per redactar el PAES, l’Ajuntament ha comptat amb el suport de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

El CO2 i els altres gasos d’efecte hivernacle generats per l’activitat humana tenen un paper important en l’escalfament global i el canvi climàtic. Els gasos d’efecte hivernacle són produïts per sectors molt diversos, com per exemple la indústria i la producció elèctrica, però també són fruit del funcionament d’instal·lacions pròpies dels municipis, com ara l’enllumenat públic, els equipaments municipals o el tractament de residus, i també pel consum elèctric de les llars i els comerços i el trànsit rodat.

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Masquefa es va aprovar amb 12 vots a favor: els 8 de Convergència i Unió, i els de Progrés Municipal (PSC-APM), Partit Popular, Esquerra i el regidor no adscrit David Minoves. El representant de Força Masquefa va votar-hi en contra.

Operació de crèdit
D’altra banda, el Ple també va donar llum verda a la concertació d’una operació de crèdit amb el Banco Santander per poder refinançar el préstec de 2.374.185 euros que l’Ajuntament té contret amb el govern de l’Estat pel Pla de Pagament a Proveïdors. El préstec de l’Estat suposava per a l’Ajuntament haver de fer front a un tipus d’interès d’euríbor més un diferencial de 5,25%, mentre que el que se signarà amb l’entitat financera serà a euríbor més 1,23%. Això vol dir que l’Ajuntament s’estalviarà 381.000 euros en interessos, mantenint, a més, el mateix període d’amortització. El punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU, les abstencions de PM-PSC-APM, PP, ERC i el regidor Minoves, i el vot contrari de FM.

Modificació del contracte de les llars d’infants
Finalment el Ple també va aprovar la modificació del contracte de concessió de la gestió de les dues llars d’infants municipals i l’Espai Familiar subscrit amb l’empresa Ceps-Projectes Socials per a aquest curs 2014-2015, i la revisió dels preus segons contracte. Amb aquesta modificació s’adeqüen les característiques del servei i també els preus de prestació del servei a la disminució del nombre de places ocupades que s’ha produït una vegada finalitzades les matriculacions, respecte a la previsió inicial. Es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PM-PSC-APM, PP i ERC, l’abstenció del regidor David Minoves, i el vot contrari de FM.