El Ple Municipal va aprovar inicialment, en la sessió ordinària d’aquest mes d’abril, el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament. El ROM és fruit del consens al qual han arribat els diferents grups municipals, que hi han estat treballant durant mesos fins a acordar el document final. Aquest reglament regula el règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament, i articula els drets i deures dels membres de la Corporació, així com els drets d’informació i participació dels veïns i les entitats.

El Reglament Orgànic Municipal recull els diferents òrgans en què s’organitza institucionalment l’Ajuntament (l’Alcaldia, el Ple, la Junta de Govern, les Tinències d’Alcaldia, la Comissió Especial de Comptes, la Junta de Portaveus, la Comissió de Seguiment i Assessorament i la Comissió d’Obres), així com la seva composició, les seves funcions i competències, i el seu funcionament. En aquest darrer punt, per exemple, concreta el funcionament dels debats en els plens municipals i la intervenció dels ciutadans.

El ROM també estableix els drets i deures dels regidors i dels grups polítics municipals en qüestions com els nomenaments, el règim d’incompatibilitats, les retribucions econòmiques, la participació en els òrgans municipals, l’accés a la informació o la consulta dels expedients i la documentació. Així mateix, regula com s’ha de fer la divulgació de la informació municipal als ciutadans, l’accés i la consulta de la documentació, i la participació dels ciutadans, per exemple amb la creació de consells municipals.

El punt es va aprovar amb 12 vots a favor: els 8 de Convergència i Unió, 1 de Progrés Municipal (PSC-APM), 1 del Partit Popular, 1 d’Esquerra i el del regidor no adscrit David Minoves. Només el representant de Força Masquefa hi va votar en contra.

Modificació d’usos en una finca del Clot del Xarel·lo
El Ple també va donar llum verd a la modificació d’usos del planejament urbanístic necessària per a la futura instal·lació de l’empresa Auto-Grues Sant Jordi en una parcel·la del polígon industrial del Clot del Xarel·lo. Hi van votar a favor tots els grups municipals, a excepció del regidor no adscrit David Minoves, que es va abstenir.

Pròrroga del conveni amb l’ICASS
En un altre punt de l’ordre del dia, el Ple va aprovar sol·licitar la pròrroga del conveni subscrit el 2012 entre l’Ajuntament i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat per disposar de 10 places concertades al Centre de Dia. El conveni finalitza a final d’aquest any i es demana prorrogar-lo durant el 2015. CIU, PM (PSC-APM), PP, ERC i David Minoves van votar-hi a favor, i només FM va formular el seu vot contrari.

Dos nous serveis per a les famílies
Amb els vots a favor de CIU, el contrari de FM i l’abstenció de la resta de grups, el Ple també va aprovar modificar l’ordenança que regula les taxes del Servei d’Atenció a la Petita Infància i la Família, ja que s’incorporen dos nous serveis per a les famílies: l’Espai Nadons i l’Espai Menuts.

Nomenament al Consell Escolar
D’altra banda, es va aprovar, per unanimitat, nomenar la regidora Isis Abad com a representant del grup PM(PSC-APM) al Consell Escolar Municipal, en substitució de David Minoves. Aquest nomenament ve motivat per la dissolució de la coalició, que ha fet que Isis Abad sigui la representant de PM(PSC-APM) i Minoves passi a ser regidor no adscrit.

Mocions
Finalment, en la sessió també es van debatre tres mocions. D’una banda, el Ple va aprovar una moció–presentada pel regidor no adscrit David Minoves- en què rebutja el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel Consell de Ministres i dóna suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i a la lluita pels cabals ambientals. El text va prosperar amb els vots favorables de CiU, PM(PSC-APM), ERC i Minoves, i els contraris de PP i FM.

D’altra banda, ERC i Minoves van presentar al Ple una mocio que recollia la petició que les CUP de Masquefa ja havien formulat anteriorment a l’alcaldia mitjançant una carta, perquè l’estelada onegés a la façana de l’Ajuntament per Sant Jordi. La moció no va prosperar en obtenir només els 2 vots favorables d’ERC i Minoves. PM(PSC-APM) es va abstenir, i CiU, PP i FM van votar-hi en contra.

La tercera moció, presentada per ERC, defensa el model d’escola catalana i mostra el rebuig rotund a l’esborrany de la LOMCE que vol aprovar el Ministeri d’Educació, a més d’instar la Generalitat a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya. Es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PM(PSC-APM), ERC i Minoves, i els contraris de PP i FM.

(Escolteu l’àudio del Ple)