L’Ajuntament de Masquefa va aprovar, en el Ple ordinari celebrat dijous, rescindir el conveni signat el 25 d’abril de 2007 amb l’Alzinar per al cofinançament de la renovació de la piscina –propietat de l’entitat- i la regulació del seu ús, acord que tenia una vigència de 10 anys.

D’acord amb aquest conveni, l’Ajuntament va subvencionar amb 40.000 euros les obres de millora i remodelació que l’Alzinar va fer el 2007 en el vas i l’entorn de la piscina, l’única oberta al públic en general que hi ha a Masquefa. A més d’establir les inversions, el conveni també regulava l’ús del servei, i l’Ajuntament s’ha vist obligat a rescindir-lo pels reiterats incompliments, per part de l’Alzinar, de les clàusules cinquena i sisena.

Contràriament al que establia la clàusula cinquena del conveni, en les últimes anualitats l’Alzinar no ha presentat la memòria ni el pressupost de l’activitat de la piscina, de manera que l’Ajuntament no ha pogut conèixer i, per tant, aprovar, la memòria i tots els aspectes que aquesta havia de recollir, com ara els horaris, les tarifes i les despeses de personal. L’entitat tampoc no ha presentat al Consistori la liquidació econòmica, provocant així una manca de transparència en els recursos públics.

En no poder disposar de la memòria i aprovar-la, l’Ajuntament tampoc no ha pogut acordar amb l’entitat les tarifes que han hagut de pagar els usuaris, les quals han estat fixades unilateralment per l’Alzinar, vulnerant així el conveni.

L’entitat, a més, no ha respectat descomptes en les tarifes previstos en la clàusula sisena. Per exemple, el conveni determinava que les entrades diàries a la piscina havien de tenir el mateix descompte (un 25% respecte a la tarifa aprovada) tant per als socis de l’Alzinar com per als veïns empadronats a Masquefa. En canvi, aquest estiu les tarifes han estat, en el cas dels nens de 6 a 16 anys, de 3 euros per als socis i de 5 euros per als no socis. I en el cas dels adults de 16 a 65 anys, de 4 euros per als socis, i de 6,5 euros per als no socis. Pel que fa a la gent gran, han pagat una tarifa de 3 euros els socis, i de 5 euros els no socis. Així, doncs, i contràriament al que establia el conveni, els veïns empadronats a Masquefa no s’han beneficiat de cap descompte real.

Davant d’aquests incompliments reiterats, el Ple va aprovar rescindir el conveni i també reclamar a l’Alzinar –tal i com preveu la clàusula vuitena- l’import de 8.000 euros corresponents a les dues anualitats d’amortització de la inversió del 2007 que resten pendents a conseqüència de la rescissió del conveni per incompliment.

Aquest acord, abans d’arribar al Ple, havia estat aprovat el 4 d’agost per la Junta de Govern Local, que ho va notificar a l’Alzinar i li va donar un tràmit d’audiència de 15 dies, previ a portar-lo a la sessió plenària. La resposta que va rebre l’Ajuntament va ser que l’entitat ho havia posat en mans dels seus assessors jurídics, però ni cap representant de la junta ni cap assessor jurídic va contactar amb el Consistori per tractar el tema.

En el Ple d’aquest setembre, l’acord es va aprovar amb 7 vots a favor de Convergència i Unió –el regidor Joan Carles Pérez va excusar la seva absència a la sessió-, 2 abstencions (PP i ERC) i 3 vots contraris (Progrés Municipal-PSC-APM, Força Masquefa i el regidor no adscrit David Minoves).

L’equip de govern va lamentar que s’hagi hagut d’arribar a la rescissió del conveni i va explicar que, precisament per tal d’evitar-ho, des de la temporada passada ha mantingut reunions amb l’entitat per buscar solucions, sense que hagin cessat els incompliments.

Davant de totes aquestes dificultats, i per tal de garantir el servei al conjunt dels masquefins, també es va oferir a l’entitat que l’Ajuntament portés directament la gestió de la piscina, proposta que va ser descartada per l’Alzinar, sense aportar cap altra alternativa.

L’Ajuntament continuarà donant suport a l’Alzinar tant en relació a la piscina com en d’altres activitats, sempre que es compleixin els compromisos adquirits, tal i com succeeix amb el conveni de col·laboració en l’àmbit cultural i recreatiu subscrit l’any 1997 entre ambdues parts i que, per exemple, inclou el Festival de Blues que va celebrar-se aquest diumenge passat. El Consistori també espera arribar a un acord en les negociacions que manté amb l’Aula de Música de l’entitat per poder començar aquest mateix curs una escola de música a Masquefa.

Nou Passeig Onze de Setembre
D’altra banda, el Ple també va aprovar denominar, amb el nomenclàtor de Passeig Onze de Setembre, la via que va des de la rotonda de l’escola Font del Roure fins a la confluència amb la variant de la carretera B-224. Aquest passeig, creat a proposta del Club Excursionista Anoia, es va inaugurar oficialment per la Diada com un espai en record als fets de 1714 i a totes les persones que van perdre la vida en el tràgic setge de Barcelona. El punt va prosperar amb els vots a favor de CiU, el regidor David Minoves, PP i FM, i les abstencions de PM-PSC-APM i ERC.

Servei de gestió del residus municipals
A més, el Ple va donar llum verda a suspendre el cobrament de la taxa del servei de gestió de residus municipals, corresponents als exercicis 2012, 2013 i 2014, als locals comercials inactius i als locals destinats a usos privats (aparcaments, magatzems i trasters) per tal d’ajustar l’ordenança reguladora. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció del regidor David Minoves, qui es va abstenir.

Assabentats
En el Ple també es va assabentar de tres acords de la Junta de Govern Local. Un d’ells és l’aprovació de l’addenda del conveni de col•laboració subscrita entre la Generalitat i l’Ajuntament per continuar desenvolupant el Projecte d’Escolaritat Compartida al municipi durant aquest curs i el vinent. Els altres dos acords són les aprovacions dels convenis que han signat la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament per continuar oferint els cursos de preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà i de Grau Superior.

Finalment, es va assabentar al Ple de tres informes elaborats per Intervenció i presentats al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Un d’ells certifica que l’Ajuntament compleix el Pla d’Ajust que va elaborar per adherir-se al primer pla de pagament a proveïdors impulsat pel Govern central. Un altre informe certifica que el Consistori compleix els requisits de la llei de morositat, i que, durant el segon trimestre de 2014, va pagar els proveïdors d’acord amb els terminis establerts. El tercer informe dóna compte de l’avaluació trimestral del compliment d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponent al segon trimestre de l’any 2014.