Els centres educatius de Masquefa i La Beguda Alta celebraran entre els dies 22 i 25 de novembre les eleccions als consells escolars de les escoles i de la Secció d’Institut de Masquefa i les eleccions als consells de participació de les llars d’infants.

Participa-hi!
El Consell Escolar i el Consell de Participació són el màxim òrgan de govern dels centres educatius. Per això és molt important que es participi en les eleccions. Es tracta d’elegir els representants dels pares i les mares en aquest òrgan de govern. Poden ser candidats tots els pares i mares o tutors legals dels alumnes.

En el cas de la Secció d’Institut de Masquefa es faran votacions per a escollir tant els representants dels alumnes com els dels pares i mares.

Què fan els Consells
Entre altres funcions, els Consells Escolars i els Consells de Participació aproven el projecte educatiu del centre i les possibles modificacions, així com la programació general anual, de la qual n’avaluen els resultats. També aproven les normes d’organització i funcionament, la carta de compromís educatiu, el pressupost del centre i el rendiment de comptes, i la programació d’activitats complementàries i extraescolars. A més, intervenen en el procediment d’admissió de l’alumnat i en la resolució de possibles conflictes . Els Consells també participen en el procediment de selecció i proposta de cessament del director/a.

Calendari de les eleccions per a pares i mares
Escola Bressol Municipal La Baldufa
22 de novembre. 16.45h

Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés
22 de novembre. 16.45h

Escola Font del Roure
23 de novembre. De 15h a 18h

Escola El Turó
23 de novembre. De 15h a 17.30h

Escola Masquefa II
23 de novembre. De 15h a 17.30h

Escola Vinyes Verdes
23 de novembre. De 15h a 17h

Secció d’Institut de Masquefa
Pares i mares: 23 de novembre. De 14.30h a 17h
Alumnes: 25 de novembre. A les 11.10h