El Nadal ja ha arribat al Centre Tecnològic Comunitari i l’Ajuntament. Aquests dies els alumnes que fan el curs de vivers i jardins dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) han guarnit tots dos centres amb motius nadalencs. El guarniment ha estat un dels exercicis que han pogut fer per posar en pràctica els coneixements que han adquirit al llarg del curs.
Aquest any s’imparteixen a l’Anoia Sud dos cursos de PQPI, aquest de jardinera, i un segon de serveis administratius en comerç i atenció al públic. El CTC de Masquefa acull algunes sessions d’aquesta darrera formació.
Els Programes de Qualificació Professional Inicial s’adrecen específicament a joves i els proporcionen una formació bàsica i professional per a millorar les seves perspectives de futur. Els ofereixen una formació que els comporta l’aprenentatge d’un ofici, complementada amb una formació general, per ajudar-los a millorar el seu currículum i augmentar les possibilitats d’incorporar-se al món laboral.