La Diputació de Barcelona està preparant un vídeo sobre la formació professional amb l’objectiu d’orientar els joves respecte als diversos estudis postobligatoris que poden cursar. Una de les opcions que hi figura són els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), una oferta formativa que s’adreça als joves que no hagin acreditat l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Els autors del vídeo han escollit per a la gravació els dos PQPI que aquest any s’imparteixen a l’Anoia Sud. Hi apareixen alumnes i professors que estan fent el PQPI de vivers i jardins i el PQPI de serveis administratius en comerç i atenció al públic, aquests darrer amb algunes sessions al Centre Tecnològic Comunitari. Els estudiants expliquen davant de càmera les seves experiències i què els suposa aquesta segona oportunitat. També hi apareixen imatges dels estudiants mentre treballen amb plantes o fan pràctiques del curs d’activitats d’oficina al CTC.

Els PQPI proporcionen als joves una formació bàsica i professional per a millorar les seves perspectives de futur. Els ofereixen una formació que els comporta l’aprenentatge d’un ofici, complementada amb una formació general, per ajudar-los a millorar el seu currículum i augmentar les possibilitats d’incorporar-se al món laboral.