El Centre Tecnològic Comunitari oferirà a partir del setembre la possibilitat de fer-hi de manera totalment gratuïta la prova que permet obtenir el certificat oficial de Microsoft Office 2010, el qual acredita les competències digitals que es tenen en l’ús dels programes Word, Excel i Power Point, una formació cada vegada més sol·licitada per les empreses.

Aquest examen, que habitualment té un cost de 150 euros, estarà totalment subvencionat per als masquefins que el facin al CTC gràcies al conveni de col·laboració que l’Ajuntament ha signat amb la Fundació Esplai (reconeguda com a certificador oficial de Microsoft Office).

La prova la podran fer preferentment els joves entre 16 i 30 anys –ja que es tracta del programa ‘Beca.MOS: treballant per l’ocupabilitat de les persones joves’- però també els masquefins d’altres edats que vulguin obtenir la titulació. Es podran examinar gratuïtament d’un dels tres programes (Word, Excel i Power Point) o de tots tres.

La superació de la prova permet obtenir el títol de MOS (Microsoft Office Specialist), la certificació oficial i internacional de Microsoft que acredita les competències i coneixements digitals, incrementant les possibilitats d’ocupabilitat. L’acreditació MOS també és convalidable per crèdits de lliure elecció en diverses universitats de l’estat.

Fins ara, a més de pagar l’examen, els masquefins que volien fer la prova havien de desplaçar-se fora del municipi. Amb aquesta mesura l’Ajuntament vol ajudar els vilatans en general, i els joves en particular, a ampliar el seu currículum per augmentar, així, les possibilitats de trobar feina.