L’ajuntament preveu actuacions valorades en més d’1.200.000 euros

El consistori té previst durant aquesta legislatura portar a terme un sèrie d’actuacions per millorar l’estat de les urbanitzacions de Can Parellada, Can Quiseró, Can Valls i El Maset. Per aquest 2016 hi haurà una partida de 300.000 euros.

El programa detalla les diferents actuacions previstes durant aquesta legislatura en el qual destaquen:

Can Parellada
– Reasfaltat dels carrers en mal estat.
– Actualització del sistema d’enllumenat públic.
– Millora de la zona esportiva.
– Pavimentació de les voreres.
– Reordenació viària.
– Adequació de la zona d’esbarjo.
– Creació d’una rotonda a l’entrada.

Can Quiseró
– Obres de millora al local social.
– Es farà un camí de connexió per a vianant i ciclistes de Can Quiseró al Maset.
– Actualització del sistema d’enllumenat públic.
– Pavimentació de les voreres.
– Millora del parc infantil del carrer Pirineus.
– Reasfaltat dels carrers.

Can Valls
– Adequació de la zona de contenidors.
– Millora de la zona verda de La Font.
– Millora del parc infantil.
– Reordenació viària.

El Maset
– Es repararan els carrers que presentin problemes en la seguretat vial mentre no es faci un asfaltat definitiu quan es faci les obres d’urbanització.
– Finalització de l’enllumenat públic.
– Adequació de les zones esportives i parcs infantils.
– Es mantindran converses amb Fecsa-Endesa per soterrar les línies de mitja tensió.

Aspectes generals
De les actuacions de millora previstes n’hi ha que són de comunes per a totes les urbanitzacions, com per exemple, l’adequació de zones verdes, parcs infantils, zones esportives i de contenidors, així com la reordenació viària de tot el sector.
En referència a la mobilitat, a través de la l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) es farà, durant aquest any, un estudi de viabilitat de transport públic entre el casc urbà i les urbanitzacions. Es preveu incrementar el nombre de persones que integren la brigada, de manera gradual, entre el 2016 i 2018, en 3 persones.

Aquest pla ja s’està executant des de principis d’any.