Les persones interessades encara poden apuntar-se a cursos de català, anglès, alemany, de preparació de les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig i Grau Superior i a alfabetització i neolectors.

Per a més informació i inscripcions: Àrea de Serveis Personals (Recinte Rogelio Rojo . 93 772 78 36)

Cursos amb places vacants:
. Català bàsic:
dimarts i dijous de 9.30h a 11.30h
. Català nivell B: dilluns i dimecres de 19.30h a 21.30h
. Català nivell C: dimarts i dijous de 20h a 22h
. Anglès nivell I: dimecres i divendres de 10h a 11.30h
. Alemany nivell I: dimecres i divendres de 17.30h a 19h
. Alemany nivell II: dimecres i divendres de 19h a 20.30h
. Preparació prova d’accés a CFGM: dilluns i dijous de 17h a 18.30h
. Preparació prova d’accés a CFGS: dilluns i dijous de 18.30h a 20h
. Alfabetització: dilluns i dimecres de 18h a 19.30h
. Neolectors: dimarts i dijous de 18.15h a 19.45h