Des del 19 de febrer les proves de l’ACTIC, el certificat digital de la Generalitat que acredita, davant qualsevol empresa o administració, el nivell de coneixement en l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, tenen com a referència els continguts competencials revisats i actualitzats que es van publicar fa dos mesos en l’annex de l’Ordre EMO/417/2012.

Els nous certificats que s’obtenen incorporen la referència als continguts aprovats per aquesta norma, a diferència dels anteriors, que es refereixen als continguts aprovats pel Decret 89/2009.

La revisió ha consistit en una reestructuració parcial dels indicadors i una millora del text, sense que comporti introduir nous conceptes. L’actualització ha consistit en canvis de poca envergadura en les competències C1, C2 i C3; per tant, en queda exclòs el nivell 3. En conseqüència, els certificats avançats no s’actualitzen.

Els certificats bàsics o mitjans obtinguts a partir de proves fetes segons els continguts anteriors no perden validesa administrativa. La conveniència de tenir un certificat actualitzat depèn de la valoració que en faci el titular o la persona que el requereix en un procés laboral o formatiu.

Tota la informació sobre els continguts —antics i nous— i els canvis que s’hi han efectuat es pot trobar en l’apartat “Documentació de referència” del portal www.actic.cat.

Forma’t a Masquefa per obtenir l’ACTIC
En l’actual Societat de la Informació i la Comunicació el certificat ACTIC és cada vegada més valorat per part de les empreses i les institucions.

El Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa organitza regularment cursos de preparació de la prova d’obtenció de diversos nivells del certificat ACTIC. A més, cada divendres s’hi pot fer l’examen, de 10 del matí a 12 del migdia. També ofereix a tots els estudiants connexió gratuïta a Internet per a preparar l’examen.