El divendres 26 d’octubre es va fer l’acte de constitució de la Xarxa Municipal TET (Transició Escola Treball), a la sala de plens de l’Ajuntament. Aquesta és una de les accions previstes en el Pla Local de Transició Escola Treball, que té per objectiu crear una xarxa que articuli els serveis, recursos, equipaments i actuacions dels diversos agents que intervenen en els processos de transició dels joves, especialment d’aquells que acaben l’ESO o abandonen l’escolarització obligatòria sense l’acreditació.

L’acte de constitució de la Xarxa Municipal TET va reunir tots els agents locals implicats en el procés de transició de l’escola al món laboral. Així, van adherir-se a la xarxa l’alcalde de Masquefa, els regidors/es de Serveis Socials, Educació i Joventut, i Promoció Econòmica, i un representant de cada grup polític, a més de l’educadora social, la tècnica d’Educació, la tècnica responsable de TET, el tècnic de Joventut, el dinamitzador juvenil i la insertora laboral. També s’hi va adherir una tècnica de la Diputació de Barcelona, l’inspector dels serveis territorials d’Educació al Baix Llobregat-Anoia, i representants dels equips directius i de les AMPA de tots els centres educatius del municipi. Igualment, es va presentar l’informe de l’exercici 2006/2007 i el pla de treball per a aquest curs educatiu.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la implicació dels diversos agents i àrees que participen directament o indirecta en el procés de transició dels joves de l’escola al treball, i fomentar el treball transversal i en xarxa. El Pla Local Transició Escola Treball pretén orientar, formar i acompanyar els joves en la construcció del seu projecte de vida personal i professional, amb l’objectiu de contribuir a garantir la seva integració a la vida adulta com a vilatans de ple dret.