La masquefina Mª Carme Matas i Puig i la begudenca Lourdes Bosch i Albertí són dues de les integrants de la junta de l’Associació de Donants de Sang de l’Anoia, constituïda recentment. Matas n’és la presidenta i Bosch una de les vocals.
 
Objectiu, augmentar les donacions
L’associació, formada per persones que contribueixen d’una manera directa en els acaptes periòdics que es fan a la comarca com a donants o com a col·laboradors, neix amb dos grans objectius. D’una banda, millorar l’índex de donació de sang per cada mil habitants (que durant el 2008 va ser del 38,79% a l’Anoia). D’altra banda, aconseguir que els joves de més de 18 anys donin sang. A Catalunya el conjunt majoritari de donants per edat està format per les persones de 30 a 60 anys.
 
Per contactar amb l’Associació de Donants de Sang de l’Anoia podeu trucar al 646 288 173 o escriure a anoia@donantsdesang.org