Dijous passat va celebrar-se una nova sessió del plenari del Consell Municipal de Participació i Convivència a Masquefa en què van renovar-se alguns dels representants de les entitats que en són membres i van presentar-se també els nous regidors de l’Ajuntament que en formaran part. L’equip de govern té la voluntat d’impulsar el Consell, un òrgan de democràcia participativa, que té com objectiu que els vilatans i vilatanes puguin expressar la seva opinió en els assumptes d’interès local i també proposar i debatre, les polítiques públiques a dur a terme a Masquefa.
 
En el plenari de dijous passat també va nomenar-se nou secretari del Consell a l’actual tècnic municipal de participació ciutadana. També en el mateix plenari es van presentar
tres representants per formar part de la Comissió Permanent, la qual vetlla per l’aplicació de les propostes aprovades pel Consell. En aquest sentit, l’Ajuntament fa una crida a les entitats que no han designat cap representant en el Consell fins ara per animar-los a fer-ho, ja que és molt important la seva veu i participació en aquest òrgan.
 
D’altra banda, l’Ajuntament recorda que ha quedat una vacant per ocupar la figura de “persona de bé” del Consell, la qual es representada per vilatans i vilatanes a títol individual que siguin reconeguts per la seva trajectòria personal amb capacitat i desig de contribuir al bé comú.