Una vintena de persones van participar, el 24 d’octubre, en un taller per debatre sobre el Consell Municipal de Participació i Convivència a Masquefa. L’actual equip de govern s’ha fixat l’objectiu de reactivar aquest òrgan i iniciar una nova etapa, sempre i quan els membres del Consell ho comparteixin.

El Consell Municipal de Participació i Convivència a Masquefa és l’òrgan de participació on els vilatans debaten amb els responsables polítics els assumptes públics del municipi. L’objectiu del Consell és avançar d’una democràcia representativa cap a una democràcia més participativa, en què la ciutadania i els responsables de l’exercici de les polítiques públiques puguin cooperar.

En la primera part de la sessió, cadascun dels participants va omplir un qüestionari en què valorava individualment les funcions i els objectius del Consell, i també van identificar cinc aspectes positius del funcionament d’aquest òrgan participatiu, i cinc de negatius.

Posteriorment els participants es van dividir en dos grups de treball per formular les seves propostes per millorar el funcionament del Consell. Aquest taller de participació va anar a càrrec de l’empresa especialitzada Delibera i va comptar amb la participació de l’alcalde, de regidors, de membres del Consell i de membres de la Comissió de Seguiment del Reglament i el Pla de Participació Ciutadana de Masquefa, entre d’altres.

En una segona sessió es posaran damunt la taula les principals conclusions i s’estudiaran les fórmules per donar un nou impuls al Consell Municipal de Participació i Convivència a Masquefa.

Entre d’altres funcions, el Consell s’encarrega de vetllar pel manteniment d’una bona convivència, i de la promoció de l’educació i la participació a Masquefa, canalitzant l’opinió i les necessitats ciutadanes. També promou accions educatives i socioculturals en relació a la interculturalitat, la pau, el medi ambient, el civisme i la democràcia, i s’encarrega de fomentar el diàleg i la col·laboració entre associacions i entitats.

D’altres funcions d’aquest òrgan són estudiar i avaluar les necessitats, problemàtiques i propostes en relació a la participació, la convivència i l’educació, a més d’assessorar el govern en les grans línies de la política i la gestió municipal, entre d’altres.