Per tal de conèixer l’impacte atmosfèric de l’abocador de Can Mata a Masquefa i pendre les mesures oportunes, la regidoria de Medi Ambient va encomanar un estudi a la Diputació de Barcelona. Es va col·locar una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèria al carrer Ametllers, una zona molt oberta i prop d’una entrada/sortida del poble, des del dia 16 de març al 18 d’abril de 2005. També es va fer una captacio manual de mostra d’aire per l’atrapament de compostos orgànics volàtils, amb l’analisi posterior al laboratori, el mostreig es va fer al mateix lloc que la unitat mòvil el dia 6 d’abril de 2006.
. conclusions de l’estudi
. estudi