Els 25 estudiants que estan fent a Masquefa el curs de preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig van participar, dijous, al CTC, en una sessió sobre ocupació i emprenedoria que va anar a càrrec de la tècnica d’Ocupació i el tècnic d’Empresa de l’Ajuntament, Cristina Branera i Òscar Solaz.

Branera va recordar als estudiants que, avui, en l’actual context de crisi econòmica, la formació és més important que mai per incrementar les oportunitats d’accedir al món laboral. En aquest sentit va animar-los a continuar esforçant-se per preparar la prova d’accés a CFGM, obtenir una bona nota i completar els estudis.

També els va fer una radiografia de la situació del mercat de treball i de les diferents causes que han originat l’actual crisi econòmica, que té en l’elevada taxa d’atur una de les seves conseqüències més visibles. A més, la tècnica d’Ocupació va informar-los de diverses sortides professionals a les quals poden optar per incorporar-se en un futur en el mercat laboral, ja sigui treballant a compte d’algú altre o creant el seu propi negoci.

En aquest sentit, el tècnic d’Empresa va detallar-los els procediments que s’han de seguir per fer realitat una idea de negoci i crear una empresa. Solaz va posar l’accent en la importància d’assessorar-se i també d’elaborar un pla d’empresa acurat, que valori quina pot ser la millor forma jurídica per al negoci, els punts forts i febles de l’empresa, els clients potencials o la competència, entre altres aspectes.

Es va tractar d’una sessió molt interactiva, en què els joves estudiants van poder exposar els seus dubtes i inquietuds.

També se’ls va informar dels diferents serveis municipals que l’Ajuntament posa a disposició dels vilatans tant en l’àmbit de l’ocupació com de l’emprenedoria.

Aquesta sessió és una de les diferents activitats extraordinàries en què participen aquests alumnes i que els permeten complementar la seva formació. Anteriorment ja van prendre part en una sessió sobre prevenció de drogodependències i una altra sobre tècniques d’estudi.