Els 25 alumnes que fan a Masquefa el curs de preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig van assistir, dimarts, al Centre Tecnològic Comunitari (CTC), a una xerrada sobre prevenció i consum de drogues. La sessió va anar a càrrec del tècnic de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia Xavier Varquero, responsable del programa de prevenció en drogodependències ‘Què A-prens?’.

Aquesta és una de les diferents activitats extraordinàries en què participen aquests alumnes i que els permeten complementar la seva formació. Anteriorment ja van prendre part en una sessió sobre tècniques d’estudi.

En la sessió de dimarts al CTC se’ls va informar del funcionament del servei ‘Què A-prens?’, que ofereix de forma totalment confidencial i gratuïta informació i orientació als joves i adolescents per prevenir el consum de drogues i els riscos que comporta, així com també assessorament a les seves famílies. També se’ls van explicar les característiques de les diferents substàncies drogodependents i es va posar l’accent en el risc d’addicció i els greus efectes i conseqüències que pot generar el seu consum.