A partir del dilluns 9 de maig fins el 16 de maig, ambdós inclosos, s’exposaran públicament les llistes provisionals del cens electoral tancades el 27 de febrer de 2016. Les persones interessades podran comprovar si hi estan incloses i, si s’escau, formular reclamació.

Per realitzar aquesta comprovació cal personar-se a les oficines de l’Ajuntament, carrer Major, 93. L’horari és de 9 del matí a les 14 hores.

Caldrà aportar el DNI, el passaport o permís de conduir. Cal recordar que la inscripció en el cens electoral és necessària per a poder votar el proper 26 de juny de 2016.