A partir del dilluns 6 d’abril, i fins al dia 13 d’abril, ambdós inclosos, s’exposaran públicament a l’Ajuntament les llistes provisionals del cens electoral tancades el 30 de desembre de 2014.

Les persones interessades podran comprovar si hi estan incloses i, si s’escau, formular reclamació. Per fer aquesta comprovació cal personar-se a les oficines de l’Ajuntament (C/ Major, 93), en l’horari de 9 del matí a 2 del migdia, i també per les tardes del dilluns i dijous de les 5 a les 7. 

Caldrà aportar el DNI, targeta d’identitat d’estranger, el passaport o permís de conduir.

La inscripció en el cens electoral és necessària per poder votar el proper 24 de maig de 2015 en les eleccions municipals.