S’han convocat Eleccions Generals pel proper 9 de març de 2008.

Us posem en coneixement que el Cens Electoral Provisional d’aquest municipi, tancat a 1 de desembre de 2007 (dades fins a 31/10/07), es troba en exposició pública a l’ajuntament de Masquefa, del 21 al 28 de gener de 2008, ambdós inclosos. És podrà consultar en horari d’oficines.

Les persones que no figurin incloses o les dades siguin incorrectes en el Cens Electoral, podran presentar reclamació durant el període d’esposició pública.