L’Ajuntament destina enguany una partida de 15.000€ per a sufragar les despeses generades en la realització dels estudis després de l’ESO.

L’Ajuntament de Masquefa referma el seu compromís en l’impuls de l’educació i en la millora de les eines que permetin als joves del municipi desenvolupar la seva formació acadèmica. Per tot plegat, aquest mes de gener la Regidoria de Joventut obre una nova convocatòria de beques dirigida als estudiants residents a la vila i que cursin estudis oficials de grau universitari, diplomatura o llicenciatura, cicles formatius de grau mitjà (CFGM), cicles formatius de grau superior (CFGS), Batxillerat, ensenyaments professionals de música i dansa i estudis artístics superiors a Catalunya.

Les sol·licituds per obtenir aquestes ajudes econòmiques es poden presentar del 23 de gener al 20 de febrer a la recepció de l’Ajuntament, de dilluns a divendres (de 09 h a 14 h) i els dilluns i dijous (de 17 h a 19 h) o a través de la seu electrònica al web www.masquefa.cat. Fora del termini establert no s’admetran sol·licituds.

Les bases de la convocatòria i tota la informació la podeu trobar a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV) de l’Ajuntament i al següent enllaç. Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb la Regidoria de Joventut al telèfon 93 772 85 21 o enviant un correu electrònic a l’adreça joventut@masquefa.net.

La quantia de subvenció que rebrà cada sol·licitant restarà supeditada al pressupost disponible, el nombre de sol·licituds presentades i els criteris per l’atorgament dels ajuts especificats en el punt 6 de les bases reguladores dels ajuts. L’import màxim de l’ajut que es concedirà per a cada sol·licitud no desestimada serà de 500€.