Fins al dia 22 de setembre es poden fer les inscripcions per al primer trimestre del Servei de reforç escolar i tècniques d’estudi, una iniciativa de l’Ajuntament de Masquefa per ajudar els joves a millorar el seu rendiment a l’institut.
El Servei de reforç escolar i tècniques d’estudi s’adreça als alumnes de la SES de Masquefa, però especialment a alumnes amb problemàtiques socials i d’aprenentatge escolar a la secundària.

Pretén incidir sobre les dificultats d’aprenentatge, sobre les actituds i sobre els hàbits bàsics d’estudi, així com en la relació amb la resta de joves, partint en cada cas de les necessitats específiques que té cada alumne.

El servei de reforç escolar està plantejat com una relació tutorial i personal jove/monitor. Els deures escolars i el suport acadèmic i educatiu són un aspecte concret que cal cobrir, però sempre des d’una perspectiva a llarg termini.
El Servei de Reforç Escolar s’emmarca en un projecte més global, el Pla Local Transició Escola Treball (TET), que a la vegada forma part del Projecte Educatiu de Vila (PEV).

Inscripcions i pagament
Les inscripcions s’han de fer a l’ Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33). Cal adjuntar a la butlleta d’inscripció ( adherida al tríptic informatiu ) una fotocòpia del DNI, una fotografia mida carnet i, posteriorment, fer el pagament a l’Ajuntament (C/Major, 93).

El pagament s’haurà de fer trimestralment, mitjançant un ingrés efectuat directament a l’Ajuntament. L’import és de 150€ trimestral i de 187.50€ per a les persones no empadronades a Masquefa. Cada final de trimestre el professor/a notificarà a les famílies que han de tornar a fer l’ ingrés per confirmar la continuïtat al servei.

Calendari
El Servei de reforç escolar es correspon a la durada d’un curs acadèmic, repartit en tres trimestres: octubre-desembre, gener-març i abril-juny.

Els tríptics informatius del servei es poden trobar a la web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat) i en els diferents equipaments municipals, com ara el mateix Ajuntament, la Biblioteca, el CTC, Serveis Socials (a l’Àrea de Serveis Personals) i a la SES.

Grups
Les places són limitades, com a màxim en cada grup, A i B, poden haver-hi 8 alumnes per tal de poder fer un treball i seguiment personalitzat al màxim.

Els grups s’organitzen en funció de les edats dels d’alumnes.

El Servei de reforç escolar consta de dos grups:
-Alumnes de 1er i 2on d’ESO
-Alumnes de 3er i 4rt d’ESO

La periodicitat de les sessions per a cada grup del servei de reforç escolar és de 3 hores setmanals repartides en dues tardes, d’ 1h i 30 minuts cada sessió.

Horaris
Alumnes de 1er i 2on d’ESO:
Dilluns de 17.30h a 19h
Dimecres de 16 a 17.30h

Alumnes de 3er i 4rt d’ESO
Dilluns de 19 a 20.30h
Dimecres de17.30h – 19h

Les classes es fan al Punt d’Informació Juvenil, situat al Recinte Rogelio Rojo (C/ Santa Clara, s/n)