L’Ajuntament de Masquefa recorda als vilatans i vilatanes que les joguines que ja no es facin servir i estiguin en mal estat no s’han de llençar als contenidors de rebuig sinó que s’han de portar a la deixalleria municipal (al polígon de La Pedrosa) o a la deixalleria mòbil que recorre tot el terme de Masquefa. També els arbres de Nadal, una vegada acabades les festes, s’hauran de portar a la deixalleria.