Tot i els esforços fets per les diferents administracions, gran part dels establiments de comerç minorista i de restauració tenen dificultats per implementar un sistema d’autocontrol que garanteixi la seguretat dels aliments, tal i com estableix la normativa vigent. Les causes principals en són la manca de recursos i de capacitació tècnica.

Davant d’aquestes dificultats la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i diversos ajuntaments, ha editat una guia pràctica i senzilla per facilitar als manipuladors d’aliments d’establiments minoristes i de restauració la implementació dels autocontrols i, d’aquesta manera, garantir la seguretat dels aliments que s’hi produeixen, s’hi elaboren, s’hi serveixen o bé s’hi venen.

La ‘Guia per a l’aplicació dels autocontrols als establiments minoristes d’alimentació’ s’estructura en una sèrie de fitxes àgils i sintètiques, i molt fàcils de complimentar.

A www.diba.cat/web/salutpublica/seguretat_alimentaria trobareu una versió fotocopiable de la guia en format pdf, i també la versió amb formularis actius per emplenar-la informàticament.