Els regidors dels ajuntaments de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons, reunits en assemblea, van aprovar divendres, inicialment, els estatuts que hauran de regir la futura Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda Alta.
 
Es tracta d’un fet històric, ja que la constitució d’aquest nou òrgan ha de permetre millorar els serveis que aquests tres ajuntaments presten als begudencs i begudenques.
 
 
Situació complexa
La Beguda viu una situació de gran complexitat, ja que es tracta d’un nucli de població que depèn administrativament de tres municipis i tres comarques: Masquefa (Anoia), Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) i Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès). Fets com que un mateix carrer, plaça pública o casa pertanyin a la vegada a més d’un municipi han dificultat històricament la prestació de serveis bàsics com per exemple la neteja viària o la recollida d’escombraries, a la vegada que han complicat també la realització de gestions per part del veïns davant les administracions.
 
Àmplia majoria
Els estatus de la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta es van aprovar per una àmplia majoria dels 37 regidors que en total integren els 3 ajuntaments. Així, van votar-hi a favor 31 regidors. Els 5 representants de CiU a  Sant Llorenç van abstenir-se, i el representant del PP a Masquefa va votar-hi en contra.
 
La Generalitat té la última paraula
Un cop aprovats inicialment els estatuts s’obre un període d’informació pública de trenta dies perquè tothom pugui presentar les al·legacions oportunes. Els estatuts es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’exposaran en els taulells d’edictes dels tres ajuntaments.
 
També s’enviaran als tres Consells Comarcals perquè n’emetin el seu informe.
De tota manera, la darrera paraula la té el Departament de Governació de la Generalitat, que haurà de fer les observacions de legalitat del text. Si supera la supervisió del Govern català, finalment els plens dels tres ajuntaments podran aprovar definitivament els estatuts.
 
Oportunitat històrica
Durant l’assemblea, que va comptar amb la participació de nombrosos begudencs i begudenques, els tres alcaldes (Xavier Boquete, de Masquefa, Enric Carbonell, de Sant Esteve, i Àlex Jover, de Sant Llorenç) van coincidir a destacar “la voluntat dels ajuntaments de col·laborar decididament per solucionar les mancances en els serveis”.
 
En opinió dels tres polítics, La Beguda inicia “una nova etapa”. Boquete va ressaltar “l’oportunitat” que suposa la futura creació de la Mancomunitat, tot i que va concloure que “la solució final ha de ser que La Beguda pertanyi a un sol municipi, fet que no hem de decidir els polítics sinó la gent de La Beguda”.
 
Serveis que prestarà la Mancomunitat
D’acord amb els estatuts aprovats inicialment, la futura Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta tindrà com a objecte l’establiment i la prestació dels següents serveis:
 
. Recollida domiciliària d’escombraries
 
. Prestació del servei d’abastament domiciliària d’aigua potable
 
. Enllumenat públic
 
. Xarxa de clavegueram
 
. Pavimentació i manteniment de les vies públiques
 
. Educació i sanitat
 
. Qualsevol altre prestació de servei que es consideri necessari
 
Òrgans de govern
La Mancomunitat tindrà dos òrgans de govern:
 
. Assemblea General: és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat i estarà integrada per 9 representants polítics (3 de cada ajuntament) i 3 representants veïnals de La Beguda, amb veu però sense vot. La representació veïnal estarà integrada per un membre designat per l’AMPA, un altre designat per la Societat Recreativa Unió Begudenca i un tercer designat per l’Associació de Vilatans de la Beguda Alta.
 
. Junta de Govern: l’administració de la Mancomunitat recau en la Junta de Govern, formada per un president i dos vicepresidents, elegits per l’Assamblea General.