Per a més informació o per a reclamar el sobrecost en la darrera factura de l’aigua amb motiu de la situació generada per la Covid-19 les persones afectades poden consultar el web www.anaigua.cat o trucar al telèfon 900 100 378.

Anaigua, empresa gestora del servei d’aigua a Masquefa, informa que amb l’inici de la fase de represa i la consegüent normalització dels processos de gestió comercial del servei d’aigua, han sorgit entre els veïns alguns dubtes i problemes en relació a la darrera factura d’aigua emesa.

Fins al moment s’han atès un total de 63 reclamacions i l’objectiu d’Anaigua és resoldre-les en un termini màxim de 10 dies hàbils, si bé en aquests moments la mitjana se situa per sota dels 4 dies de resolució.

Lectura de comptadors

Les restriccions a la mobilitat durant el període de confinament han impedit fer la lectura d’un gran nombre de comptadors. Anaigua va reprendre les lectures al mes de juny amb el pas a la Fase 2, realitzant una lectura adaptada que tenia com a particularitat fonamental la prohibició de prendre lectures en cas que els comptadors se situessin a l’interior dels immobles.

Estimació de consums

Degut a la impossibilitat de dur a terme lectures de comptadors, Anaigua va aplicar Reglaments de Servei municipals i va estimar un consum a cada contracte igual al del mateix període de l´any anterior. En el cas de les pòlisses que Anaigua tenia identificades amb algun tipus d’activitat que havia quedat restringida pel decret, per exemple bars, restaurants, hotels, escoles, etc., va estimar un consum de 0 m3 des d’abril a maig. Aquestes estimacions es van fer amb l’objectiu d’aproximar-se al consum real i impactar el mínim als usuaris. Cal destacar que, en recuperar el consum real del següent període, es normalitza la facturació. Tanmateix, si algun usuari considera que l’estimació ha estat incorrecta, pot sol·licitar una revisió.