La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del nostre municipi estan enviant unes cartes als domicilis de Masquefa amb la finalitat de comunicar a tots els ciutadans i ciutadanes les dades que consten en el Padró d’habitants per modificar o corregir possibles errors o canvis que s’hagin produït.

Recordem que des de l’any 1996 ja no es fan renovacions d’empadronament fora de les persones estrangeres. Per tant, el que s’està fent ara només és la preceptiva informació als veïns de les seves dades al padró. Si li cal actualitzar alguna de les dades que consten en el full imprès s’haurà d’adreçar a les oficines municipals amb aquest full i amb el document que acrediti el canvi que vol sol·licitar.